ბოლო სიხალეები

მთიანი აჭარა

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი
ტურის დასახელება  _  მთიანი აჭარა
ტურის ტიპი 
_  სამთო
ტურის ხანგრძლივობა _ 5 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ. ბათუმიდან გამგზავრება მტირალას ეროვნულ პარკში. საფეხმავლო
      მარშრუტის გავლა ველურ ბუნებაში ჩაქვისთავიდან (ჰ=165მ.) ჩანჩქერამდე

ჩირუხი

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება -  ჩირუხი
ტურის ტიპი -
სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 4 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან ჩირუხში გამგზავრება. აჭარისწყლის ხეობაში შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. ჩირუხში (h=1860მ.) საბაზო ბანაკის...

თურქეთის საქართველო

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება - თურქეთის საქართველო
ტურის ტიპი
- სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 4 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.   ბათუმიდან   თურქეთში, იმიერ ტაოში გამგზავრება. საქართველოს ისტორიულ კუთხეში, დავით კუროპალატის სამეფოს ერთ-ერთი...

ხიხანი

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება -  ხიხანი
ტურის ტიპი
- სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 3 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.   ბათუმიდან ხიხანის ხეობაში გამგზავრება, გზად მახუნცეთის, დანდალოს, ფურტიოს შუასაუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. ღამისთევა...

ლაზეთი

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება -  ლაზეთი
ტურის ტიპი
- სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 1 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან  სარფში  გამგზავრება. სარფის ცენტრიდან ფეხით ასვლა სარფის მამათა  (h=290მ.)  და დედათა მონასტრებთან.(h=270მ.) სარფში დაბრუნება,...

მტირალა-II

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი
ტურის დასახელება -  მტირალა -II
ტურის ტიპი -
სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 2 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან   მტირალას ეროვნულ პარკში გამგზავრება. ეროვნული პარკი ცნობილია კოლხური ენდემური ჯიშის მცენარეებით, კოლხური ბზის კორომებით. ავტომანქანით ...

მტირალა - I

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი
ტურის დასახელება -  მტირალა - I
ტურის ტიპი
- სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 1 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან  მტირალას ეროვნულ პარკში გამგზავრება. ეროვნული პარკი ცნობილია კოლხური ენდემური ჯიშის მცენარეებით, კოლხური ბზის კორომებით. ავტომანქანით...

მაჭახელა - II

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი
ტურის დასახელება -  მაჭახელა-2
ტურის ტიპი
- სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 2 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან   მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიაში გამგზავრება. სოფელ   ცხემლარაში შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდის დათვალიერება, სოფელ ზედა ...

მაჭახელა - I

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება -  მაჭახელა - I
ტურის ტიპი -
სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 1 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან   მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიაში გამგზავრება. სოფელ   ცხემლარაში შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდის დათვალიერება,...

ხინოს მთა - II

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება -  ხინოს მთა - II
ტურის ტიპი -
სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 4 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან ნაღვარევის ხეობაში, სოფელ ცხემლისში(h=630მ.)  გამგზავრება.   გზად  მახუნცეთისა და დანდალოს შუა საუკუნეების...

კავიანი

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა დაფასი

ტურის დასახელება -  კავიანი
ტურის ტიპი
- სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 1 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.  ბათუმიდან   აჭარისწყლის ხეობაში,  სოფელ დანდალოში  (h=330მ.) გამგზავრება. გზად  მახუნცეთის შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდის...

პერანგა

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება -  პერანგა
ტურის ტიპი
- სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 3 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.    ბათუმიდან  ნაღვარევის ხეობაში გამგზავრება, გზად მახუნცეთის, დანდალოს შუასაუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. სოფელ ცხემლისიდან...

ხინოს მთა - I

სამთო ტური / 0000-00-00

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება ხინოს მთა -I
ტურის ტიპი - სამთო
ტურის ხანგრძლივობა - 3 დღე
ტურის აღწერა

1 დღ.    ბათუმიდან  ნაღვარევის ხეობაში გამგზავრება, გზად მახუნცეთის, დანდალოს
              შუასაუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება....

ინწკირვეთი

სამთო ტური / 0000-00-00