სუმელა

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის დასახელება –   სუმელა

ტურის ტიპი:   კულტურული

ტურის ხანგრძლივობა  – 1 დღე

ტურის აღწერა

   
სუმელას  მონასტერის მოლოცვა,   შოპინგი „ფორუმში.“  ბათუმში გამომგზავრება.

ტურის ღირებულება 

ტურის ფასი ითვალისწინებს:

• ტრანსპორტით მომსახურებას
• გიდით მომსახურებას
• სამუზეუმო ხარჯებს


ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:

• კვებას
• გასართობი ადგილების ხარჯებს 

← უკან დაბრუნება