ტაო –I

ტურის   აღწერა   და   ფასი


ტურის დასახელება:   ტაო – კლარჯეთი - I

ტურის  ტიპი:   კულტურული

ტურის  ხანგრძლივობა   -2 დღე 

ტურის აღწერა

1დღე.    ოპიზას,  ხანძთის,  არტანუჯის, დოლისყანის მოლოცვა. ღამისთევა
              იუსუფელში.  
2დღე.    ოთხთაეკლესიის, ოშკის, იშხანის,  მოლოცვა. ბათუმში გამომგზავრება.


ტურის ღირებულება 


ტურის  ფასი  ითვალისწინებს:
• ტრანსპორტით მომსახურებას
• გიდით მომსახურებას
• ღამისთევას
• სამუზეუმო ხარჯებს

ტურის  ფასი  არ  ითვალისწინებს:
• კვებას
• გასართობი ადგილების ხარჯებს 

 

შენიშვნა:    ტრანსპორტირება განხორციელდება 19 ადგილიანი კომფორტაბელური 
                    მიკროავტობუსით 

← უკან დაბრუნება