ტაო – კლარჯეთი 3

ტურის დასახელება _     ტაო – კლარჯეთი

ტურის აღწერა და ფასი

ტურის ტიპი _  კულტურული

ტურის ხანგრძლივობა _ 3 დღე

ტურის აღწერა:

1 დღე ოპიზა, ხანძთა, არტანუჯი, დოლისყანა. (ღამისთევა იუსუფელში)

2 დღე: ოშკი, ხახული, ბანა, იშხანი.

3 დღე: პარხალი, გამომგზავრება ბათუმში.

ტურის ღირებულება 15 კაციანი ჯგუფისთვის –––3600ლარი

ტურის ფასი ითვალისწინებს:

• ტრანსპორტით მომსახურებას
• გიდით მომსახურებას
• ღამისთევას
• სამუზეუმო ხარჯებს

ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:

• კვებას
• გასართობი ადგილების ხარჯებს 
                      

შენიშვნა: მეორე დღეს ოთხივე ძეგლის მონახულება შესაძლებელია დღის ხანგრძლივობის გაზრდისას (მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით)

 ტური განხორციელდება 19 ადგილიანი კომფორტული მიკროავტობუსით

← უკან დაბრუნება