მთამსვლელობა

ყაზბეგი

ტურის ხანგრძლივობა 7 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ყაზბეგში გამგზავრება. სოფელ გერგეთში დაბანაკება.
2 დღ.გერგეთიდან საბერწეზე ასვლა. ღამისთევა კარვებში.
3 დღ.საბერწედან მეტეო სადგურში 3670მ. ასვლა.
4 დღ.აკლიმატიზაცია.
5 დღ.მწვერვალ "ყაზბეგზე" 5033მ. ასვლა. მეტეო სადგურში დაბრუნება.
6 დღ.სოფელ გერგეთში დაბრუნება.
7 დღ.ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● ტვირთის ტრანსპორტირებას ცხენით.
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას;   ● სამუზეუმო ხარჯეს;   ● ღამისთევის ხარჯებს.

მარჯანიშვილი

ტურის ხანგრძლივობა 6 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ზესხოში გამგზავრება. ღამისთევა ზესხოს მთამსვლელთა (საბაზო) ბანაკში.
2 დღ.ზესხოს ქვედა ღამისსათევეებზე (h=1850m.) ასვლა, საკარვე ადგილების მომზადება.კარვებისა და პროდუქტის ატანა. საბაზო ბანაკში დაბრუნება.
3 დღ.საბაზო ბანაკიდან ზესხოს ზედა ღამისსათევზე (h=2050m.) ასვლა და დაბანაკება.
4 დღ.წვერვალ „ნინოშვილზე“ (h=3450m.) ასვლა, ზესხოს ზედა ღამისსათევზე დაბრუნება.
5 დღ.მწვერვალ „მარჯანიშვილზე“ (h=3650m.) ასვლა. ბანაკში დაბრუნება.
6 დღ.ზესხოდან ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს).
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

ნინოშვილი

ტურის ხანგრძლივობა 5 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ზესხოში გამგზავრება. ღამისთევა ზესხოს მთამსვლელთა (საბაზო) ბანაკში. (h=1500m.)
2 დღ.ზესხოს ქვედა ღამისსათევეებზე (h=1850m.) ასვლა, საკარვე ადგილების მომზადება. კარვებისა და პროდუქტის ატანა. საბაზო ბანაკში დაბრუნება.
3 დღ.საბაზო ბანაკიდან ზესხოს ზედა ღამისსათევზე (h=2050m.) ასვლა და დაბანაკება.
4 დღ.მწვერვალ "ნინოშვილზე" (h=3450m.) ასვლა საბაზო ბანაკში დაბრუნება.
5 დღ.ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს).
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას;

ლაჰილი

ტურის ხანგრძლივობა 6 დღე

1 დღ.ბათუმიდან სვანეთში გამგზავრება. სოფელ ცხუმარში დაბანაკება.
2 დღ.მესტიაში ასვლა, მესტიის ეთნოგრაფიული მუზეუმის დათვალიერება. (აკლიმატიზაცია). ცხუმარში დაბრუნება.
3 დღ.მწყემსების ქოხთან ასვლა და დაბანაკება.
4 დღ.ყინვართან ასვლა, დაბანაკება.
5 დღ.მწვერვალ "ლაჰილზე" (4010მ). ასვლა. სოფელ ცხუმარში დაბრუნება.
6 დღ.ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● ტვირთის ტრანსპორტირებას ცხენით.
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას;   ● სამუზეუმო ხარჯეს;

ზესხო

ტურის ხანგრძლივობა 7 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ზესხოში გამგზავრება. ღამისთევა ზესხოს მთამსვლელთა (საბაზო) ბანაკში. (h=1500m.)
2 დღ.ზესხოს ქვედა ღამისსათევეებზე (h=1850m.) ასვლა, საკარვე ადგილების მომზადება.კარვებისა და პროდუქტის ატანა. საბაზო ბანაკში დაბრუნება.
3 დღ.საბაზო ბანაკიდან ზესხოს ზედა ღამისსათევზე (h=2050m.) ასვლა და დაბანაკება.
4 დღ.მწვერვალ "ნინოშვილზე" (h=3450m.) ასვლა, ზესხოს ზედა ღამისსათევზე დაბრუნება.
5 დღ.მწვერვალ "ზესხო"-ზე (h=4050m.) ასვლა. ღამისსათევზე დაბრუნება.
6 დღ.ღამისსათევიდან ბანაკში დაბრუნება.
7 დღ.ზესხოდან ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს, წრიაპებს)
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას;

დადიაში

ტურის ხანგრძლივობა 5 დღე

1 დღ. ბათუმიდან მესტიაში გამგზავრება. ღამისთევა მესტიაში, საოჯახო სასტუმროში.
2 დღ. მესტიის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება. ღამისთევა.
3 დღ. მესტიიდან გამგზავრება დადიაშის ღამისსათევეებზე.(h=2500m.) ღამისთევა კარვებში.
4 დღ. მწვერვალ დადიაშზე (h=3850m.) ასვლა, ღამისსათევთან დაბრუნება. ღამისთევა კარვებში.
5 დღ. დილით საავტომობილო გზამდე მისვლა, იქედან ავტომობილით უშგულში გამგზავრება, უშგულის დათვალიერება, ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:
ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას   ● გიდით მომსახურებას   ● სამთო აღჭურვილობას
(კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს)
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას

შინო

ტურის ხანგრძლივობა 5 დღე

1 დღ. ბათუმიდან ყაზბეგში გამგზავრება. სოფელ სნოში (h=1900m.) დაბანაკება. ღამისთევა კარვებში.
2 დღ. დასვენება, სტეფანწმიდისა და დარიალის ხეობის დათვალიერება.
3 დღ. სოფელ სნოდან მწვერვალის მიმართულებით გასვლა. ღამისთევა მწყემსების სადგომთან. (h=2800m.)
4 დღ. მწვერვალ „შინოზე“(h=4000m.) ასვლა, სოფელ სნოში დაბრუნება.
5 დღ. ბათუმში გამომგზავრება. ანანურის კომპლექსის დათვალიერება.
ფასი:
ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას   ● გიდით მომსახურებას
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს)
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას

მაჩხააფარა

ტურის ხანგრძლივობა 6 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ზესხოში გამგზავრება. ზესხოს ღამისსათევეებზე საბაზო ბანაკის მოწყობა (h=1850m.) ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.დასვენება, ზედა ღამისსათევეებზე ასვლა, საკარვე ადგილების მომზადება. საბაზო ბანაკში დაბრუნება.
3 დღ.საბაზო ბანაკიდან მწვერვალ „მაჩხააფარაზე“ (h=3550m.) ასვლა საბაზო ბანაკში დაბრუნება.
4 დღ.ზედა ღამისსათევზე (h=2050m.) ასვლა. ღამისთევა კარვებში.
5 დღ.მწვერვალ "ნინოშვილზე" (h=3450m.) ასვლა. ღამისსათევთან დაბრუნება.
6 დღ.დილით სოფელ ზესხომდე ჩამოსვლა. ზესხოდან ბათუმში გამომგზავრებ.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს, წრიაპებს....)
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას;

კაჩკარი

ტურის ხანგრძლივობა 5 დღე

1 დღ.ბათუმიდან თურქეთის ქალაქ იუსუფელში ასვლა. პარხალის ხეობაში, სოფელ ხევეკში დაბანაკება. ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.ხევეკის ხეობის ქართული სოფლების: ბალხის, ხევეკისა და ქობაის მონახულება.
3 დღ.დილით ოლგულნარის იაილების მიმართულებით გასვლა, გზად პარხალის ტაძრის მონახულება. ოლგულნარიდან ფეხით კაჩკარის ღამისსათევეებთან ასვლა. ღამისთევა.
4 დღ.მწვერვალ "კაჩკარზე" (h=3932m.) ასვლა. ოლგულნარის იაილებში დაბრუნება. ღამისთევა კარვებში.
5 დღ.იუსუფელში დაბრუნება, ოთხთაეკლესიის მონახულება. ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს, წრიაპებს....)
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას;

დოლომისი

ტურის ხანგრძლივობა 5 დღე

1 დღ.ბათუმიდან შოვში ბუბისას სანაპიროსთან (h=1500m.) საბაზო ბანაკის მოწყობა. ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.დასვენება, კურორტ შოვის დათვალიერება.
3 დღ.საბაზო ბანაკიდან მწვერვალის მიმართულებით მინერალურ წყლამდე (h=2100m.) ასვლა. ღამისთევა კარვებში.
4 დღ.დილით მწვერვალის მიმართულებით გასვლა, მწვერვალ "დოლომისზე" (h=3280m.)ასვლა, საბაზო ბანაკში დაბრუნება.
5 დღ.ბათუმში გამომგზავრება, გზად ნიკორწმინდის ტაძრის მონახულება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს, წრიაპებს....)
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას;