სამთო ტური

მთიანი აჭარა

ტურის ხანგრძლივობა 5 დღე

1 დღ. ბათუმიდან გამგზავრება მტირალას ეროვნულ პარკში. ღამისთევა სოფ. ჩაქვისთავში.
2 დღ. გამგზავრება მაჭახლის ხეობაში, ცხემლარის თაღოვანი ხიდის, ეთნოგრაფიული მუზეუმის დათვალიერება. ღამისთევა სოფ. ზდ.ჩხუტუნეთში.
3 დღ. ხიხანის ხეობაში გამგზავრება, მახუნცეთის, დანდალოს, ფურტიოს თაღოვანი ხიდებისა და სხალთის ეკლესიის მონახულება, ღამისთევა სოფ. მთისუბანში.
4 დღ. მთისუბნიდან ხიხანის ციხეზე ასვლა და მთისუბანში დაბრუნება. ღამისთევა მთისუბანში.
5 დღ. ბათუმში გამომგზავრება, გზად შერიფ ხიმშიაშვილის სახლმუზეუმის დათვალიერება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;   ● ღამისთევას;   ● კვებას
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● გამგზავრების ხარჯებს;   ● გასართობი ადგილების ხარჯებს

ჩირუხი

ტურის ხანგრძლივობა 4 დღე

1 დღ. ბათუმიდან ჩირუხში გამგზავრება. აჭარისწყლის ხეობაში შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. ჩირუხში (h=1860მ.) საბაზო ბანაკის მოწყობა, ღამისთევა კარვებში.
2 დღ. დარჩიძეების იაილების გავლით საფეხმავლო მარშრტით თავკალოზე ასვლა, ბანაკში დაბრუნება.
3 დღ. გასალიანის ტბის (h=2040მ.) გავლით ქედზე ასვლა. ბანაკში დაბრუნება.
4 დღ. ჩირუხიდან ბათუმში დაბრუნება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს)
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას

თურქეთის საქართველო

ტურის ხანგრძლივობა 4 დღე

1 დღ.ბათუმიდან თურქეთში, იმიერ ტაოში გამგზავრება. საქართველოს ისტორიულ კუთხეში, დავით კუროპალატის სამეფოს ერთ-ერთი ულამაზესი ხეობის;პარხალის ხეობის ქართულ სოფელში - ხევეკში (h=1510მ.) დაბანაკება. ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.ხევეკის ქართული სოფლების დათვალიერება. (ობლიკარიდან (h=1780მ.) ყიშლების გავლით დევსეკარში (h=1940მ.) გადმოსვლა.) ღამისსათევთან დაბრუნება.
3 დღ.სოფელ ქობაიში (h=2010მ.) ასვლა მანქანით. ქობაიდან სოფელ ბალხში(h=1865მ.) გადმოსვლა ფეხით და იქედან სოფელ ხევეკში ბილიკით ჩამოსვლა.
4 დღ.ბათუმში გამომგზავრება გზად პარხალის ტაძრის მოლოცვა.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს).
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

ხიხანი

ტურის ხანგრძლივობა 3 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ხიხანის ხეობაში გამგზავრება, გზად მახუნცეთის, დანდალოს, ფურტიოს შუასაუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. ღამისთევა სოფელ მთისუბანში (h=1450მ.) ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.მთისუბნიდან XII საუკუნის ხიხანის ციხეზე (h=2165მ.) ასვლა და მთისუბანში დაბრუნება. (8სთ.) ღამისთევა მთისუბანში.
3 დღ.ბათუმში გამომგზავრება, გზად შერიფ ხიმშიაშვილის სახლმუზეუმის დათვალიერება და სხალთის ეკლესიის მოლოცვა.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს).
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

ლაზეთი

ტურის ხანგრძლივობა 1 დღე

1 დღ. ბათუმიდან სარფში გამგზავრება. სარფის ცენტრიდან ფეხით ასვლა სარფის მამათა (h=290მ.) და დედათა მონასტრებთან.(h=270მ.) სარფში დაბრუნება, (4 სთ.) გონიოს ციხის მონახულება. ბათუმში დაბრუნება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას; ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას

მტირალა-II

ტურის ხანგრძლივობა 2 დღე

1 დღ.ბათუმიდან მტირალას ეროვნულ პარკში გამგზავრება. ეროვნული პარკი ცნობილია კოლხური ენდემური ჯიშის მცენარეებით, კოლხური ბზის კორომებით. ავტომანქანით ასვლა მდინარე ჩაქვისწყლის ხეობაში, სოფელ ჩაქვისთავამდე. (h=165მ.) სოფლიდან საფეხმავლო მარშრუტით ასვლა ღამისსათევ ადგილამდე (5 სთ, h=1180მ.)
2 დღ.ჩაქვისთავში დაბრუნება, გზად ჩანჩქერისა (h=350მ.) და „ტბის“ მონახულება. ჩაქვისთავიდან ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს).
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

მტირალა-I

ტურის ხანგრძლივობა 1 დღე

1 დღ.ბათუმიდან მტირალას ეროვნულ პარკში გამგზავრება. ეროვნული პარკი ცნობილია კოლხური ენდემური ჯიშის მცენარეებით, კოლხური ბზის კორომებით. ავტომანქანით ასვლა მდინარე ჩაქვისწყლის ხეობაში, სოფელ ჩაქვისთავამდე. (h=165მ.) სოფლიდან საფეხმავლო მარშრუტით ასვლა ჩანჩქერამდე, (h=350მ.) „ტბა“-სთან დაშვება და სოფელში დაბრუნება. (3სთ.)
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

მაჭახელა - II

ტურის ხანგრძლივობა 2 დღე

1 დღ.ბათუმიდან მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიაში გამგზავრება. სოფელ ცხემლარაში შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდის დათვალიერება, სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში (h=620მ.) ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დათვალიერება. ქვის საწნახელების (h=385მ.) მონახულება. (2,5სთ) ღამისთევა კარვებში სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში.
2 დღ. ზედა ჩხუტუნეთიდან გორგაძეთისა და ძველი საქარავნო გზის გავლით სოფელ ქოქოლეთში (h=370მ.) გასვლა. გზად ჩხერესა და ჩომახისურის შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. ქოქოლეთიდან ბათუმში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს).
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

მაჭახელა - 1

ტურის ხანგრძლივობა 1 დღე

1 დღ.ბათუმიდან მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიაში გამგზავრება. სოფელ ცხემლარაში შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდის დათვალიერება, სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში (h=620მ.) ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დათვალიერება. ქვის საწნახელების (h=385მ.) მონახულება. (2,5სთ.)
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამუზეუმო ხარჯებს;
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

ხინოს მთა - II

ტურის ხანგრძლივობა 4 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ნაღვარევის ხეობაში, სოფელ ცხემლისში(h=630მ.) გამგზავრება. გზად მახუნცეთისა და დანდალოს შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. სოფელ ცხემლისიდან სოფელ დარგულას (h=865მ.) გავლით პერანგას უღელტეხილზე (h=1850მ.) ასვლა ფეხით. (6სთ.) ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.პერანგას უღელტეხილიდან ძველი საქარავნო გზით სარბიელასა და სარმიყელის გავლით ტბასთან (h=2220მ.) მისვლა. ღამისთევა ტბასთან.
3 დღ.ტბიდან ბილიკით ვეშვებით ხინოში. (h=840მ.) ხინოში ვათვალიერებთ საეპისკოპოსო ტაძრის ნანგრევებს, ღამეს ვათევთ კარვებში.
4 დღ.ხინოდან სოფელ კობალაურამდე (h=330მ.) ჩამოსვლა. საფეხმავლო მარშრუტი უღელტეხილიდან სოფ.კობალაურამდე გადის კინტრიშის ნაკრძალში, რომელიც ცნობილია ულამაზესი ველური ბუნებით, მდინარე კინტრიშის ვიწრო ხეობით. კობალაურიდან ბათუში გამომგზავრება.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს).
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

კავიანი

ტურის ხანგრძლივობა 1 დღე

1 დღ.ბათუმიდან აჭარისწყლის ხეობაში, სოფელ დანდალოში (h=330მ.) გამგზავრება. გზად მახუნცეთის შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდის დათვალიერება. დანდალოს თაღოვანი ხიდიდან საფეხმავლო მარშრუტით კავიანის ციხეზე (h=460მ.) ასვლა, ციხიდან კლდის უბნის (h=370მ.) ხიდთან ჩამოსვლა. გამომგზავრება ბათუმში.
ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

პერანგა

ტურის ხანგრძლივობა 3 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ნაღვარევის ხეობაში გამგზავრება, გზად მახუნცეთის, დანდალოს შუასაუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. სოფელ ცხემლისიდან (h=630მ.) სოფელ დარგულას (h=865მ.) გავლით პერანგას უღელტეხილზე (h=1850მ.) ასვლა ფეხით. (6სთ.) ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.პერანგას უღელტეხილიდან ძველი საქარავნო გზით ხინოში (h=840მ.) ჩასვლა. ხინოში საეპისკოპოსო ტაძრის ნანგრევების დათვალიერება. ღამისთევა კარვებში.
3 დღ. ხინოდან სოფელ კობალაურამდე (h=330მ.) ჩამოსვლა. საფეხმავლო მარშრუტი უღელტეხილიდან სოფ.კობალაურამდე გადის კინტრიშის ნაკრძალში, რომელიც ცნობილია ულამაზესი ველური ბუნებით, მდინარე კინტრიშის ვიწრო ხეობით. კობალაურიდან ბათუში გამომგზავრება.
ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს) ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

ხინოს მთა - I

ტურის ხანგრძლივობა 3 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ნაღვარევის ხეობაში გამგზავრება, გზად მახუნცეთის, დანდალოს შუასაუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. სოფელ ცხემლისიდან (h=630მ.) სოფელ დარგულას (h=865მ.) გავლით პერანგას უღელტეხილზე (h=1850მ.) ასვლა ფეხით. (6 სთ.) ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.პერანგას უღელტეხილიდან უძველესი საქარავნო გზით ავდივართ მწვერვალ „ხინო“-ს (h=2598მ.) სამხრეთ ფერდობზე გამავალ ბილიკზე, საიდანაც ვეშვებით ცხემლა იაილაში (h=2010მ.) (6სთ.) ღამისთევა კარვებში.
3 დღ.ცხემლა იაილადან ვეშვებით ნაღვარევის ხეობაში, სოფელ ხაბელაშვილებადე. (h=785მ.) (5 სთ.) გამომგზავრება ბათუმში.
ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს) ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.

ინწკირვეთი

ტურის ხანგრძლივობა 3 დღე

1 დღ.ბათუმიდან ღორჯომში გამგზავრება. გზად აჭარისწყლის შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდების მონახულება. საფეხმავლო მარშრუტით ტუნაძეების ყიშლებში (h=1650მ.) ასვლა. ღამისთევა კარვებში.
2 დღ.ყიშლებიდან უღელტეხილის გავლით სოფელ ინწკირვეთში (h=1290მ.) ჩასვლა. ღამისთევა კარვებში
3 დღ.ინწკირვეთიდან სოფელ ხაბელაშვილების გავლით ჭვანაში (h=540მ.) ჩასვლა. ბათუმში გამომგზავრება.
ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას;   ● გიდით მომსახურებას;
  ● სამთო აღჭურვილობას (კარვებს, საძილე ტომრებს, პარალონებს) ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას.