ღვინის ტური

ქედა

ტურის ხანგრძლივობა 1 დღე

1 დღ. ბათუმიდან აჭარისწყლის ხეობაში, სოფელ დანდალოში გამგზავრება. გზად მახუნცეთის შუა საუკუნეების თაღოვანი ხიდის მონახულება. სოფელ დანდალოში ზურა ავალიანის ღვინის მარანის მონახულება ღვინის დაჭაშნიკება,ბათუმში გამომგზავრება.

ფასი:

ტურის ფასი ითვალისწინებს:
  ● ტრანსპორტით მომსახურებას
  ● გიდით მომსახურებას
  ● ღამისთევას
ტურის ფასი არ ითვალისწინებს:
  ● კვებას
  ● სამუზეუმო ხარჯებს
  ● გასართივუ ადგილების ხარჯებს